Wyprowadzanie ksiąg

Wyprowadzanie ksiąg

Wyprowadzanie ksiąg

Wsparcie działu księgowego

Wyprowadzanie to nic innego jak połączenie odtwarzania ksiąg z jednoczesnym budowaniem kompleksowego systemu, który pozwoli właściwie i efektywnie organizować pracę działu księgowego a kadrze zarządzającej powierzy instrumenty kontroli i zarządzania.

Schemat procesu:

Określenie nieprawidłowości oraz przygotowanie zakresu prac i harmonogramu czynności;
Bieżący kontakt z organami kontrolnymi w kwestiach terminów uzupełnień braków;
Uzupełnienie zaległych księgowań i ewidencji;
Przygotowanie zaległych deklaracji i sprawozdań finansowych;
Przygotowanie raportu dla potrzeb działu księgowego i kadry zarządzającej.

Zespół Nominus wykonuje czynności w siedzibie klienta i Nominus oraz zdalnie!

W sytuacjach kryzysowych, w których mogą znaleźć się firmy z powodu nagłego braku księgowego, nienadążającego nad dynamicznym rozwojem firmy działu księgowego, czy w przypadku zaległości w rozrachunkach, Nominus przygotował usługę wsparcia istniejącego działu księgowego, polegającą na wyprowadzaniu ksiąg.

Zaufaj wyprowadzanie ksiąg Nominus!

Wsparcie dla Twojej firmy
oferujemy kompleksowe wsparcie działu księgowego zarówno w siedzibie Twojej firmy, jak i za pośrednictwem rozwiązań elektronicznych.
Efektywna organizacja
produktywność jednostki zależy w dużej mierze od stopnia organizacji działań działu księgowego - pomożemy Ci ją poprawić.
Kompleksowa obsługa
Prowadzimy usługi zakresu zarówno odtwarzania ksiąg jak i ich bieżącego uzupełniania w oparciu o nowe, praktyczne standardy.