Centra kosztów

Centra kosztów

Centra kosztów

MPK to miejsce powstawania kosztów. Ich zdefiniowanie i umiejscowienie w odpowiednich centrach kosztowych gwarantuje rzetelne określenie rentowności oraz zyskowności. Odpowiednie umiejscowienie MPK jest szczególnie istotne w procesie podejmowania decyzji i prawidłowego planowania budżetu.

Miejsce powstawania kosztów

Podczas budowania MPK Nominus rozbudowuje plany kont, które są skorelowane z centrami kosztowymi i przychodowymi. Nasz plan posiada ponad dziesięć razy większą ilość kont niż standardowy projekt. Pozwala to na defragmentację firmy z podziałem na koszty zarządu, koszty ogólne czy poszczególne działy.

W dalszym kroku nasz system pozwala atomizować koszty na poszczególne asortymenty, zlecenia czy usługi. Wyniki przedstawiane są poprzez dashboardy tworzone w przeciągu sekund na tabletach czy komputerach kardy zarządzającej.

System kontrolingowy sprawdza się w szczególności w firmach wielooddziałowych, sieciach sklepów czy aptek posiadających szeroki asortyment towarów lub usług. Pozwala on zbudować model statystyczny w danych centrach kosztowych.

Klienci Nominus otrzymują instrumenty do szybkiej i rzetelnej analizy sytuacji finansowej w firmie!

Korzyści:

Możliwość modelowania systemu pod zmieniające się potrzeby klienta;
Możliwość budowania różnych modeli dostosowanych do potrzeb firmy i kadry zarządczej;
Przypisywanie przez klienta a nie Nominus do odpowiednich centrów jego kosztów i przychodów w czasie rzeczywistym;
Dostęp on-line do archiwum informacji, dokumentów, kosztów i przychodów;
Dodawanie do systemu dokumentów i informacji z dowolnego urządzenia i miejsca na świecie;
Ograniczenie ryzyka „chowania” kosztów w innych grupach poprzez umiejscowienie ich w odpowiednich centrach.

Kadra zarządcza z każdego miejsca na świecie posiadając dostęp do sieci jest w stanie kontrolować poziom sprzedaży i rent na produktach czy usługach. System pozwala również porównywać centra kosztów z tożsamej działalności w rozbiciu na punkty oddziały i dalej na asortyment czy usługi i kontrolować ich koszty, przychody oraz rentowność.

Budowanie MPK z Nominus!

Błyskawiczny wgląd w koszty
oferujemy dostęp online nie tylko do aktualnych danych, ale także do archiwalnych informacji o przychodach i rozchodach.
Kontrola nad kosztami
stosujemy proste metody i praktyczne rozwiązania, które pozwolą Ci szybko i sprawnie znaleźć interesujące Cię dane.
Elastyczne narzędzia
nasze narzędzia można dowolnie modyfikować ze względu na specyfikę branży lub indywidualne potrzeby Klienta.