GUS

GUS

Podmioty gospodarcze zobligowane są do składania sprawozdań statystycznych. Organizację, tryb, rodzaje oraz zakres badań określa ustawa o statystyce publicznej. Wyniki mają charakter oficjalnych danych statystycznych.

Statystyka publiczna dla potrzeb GUS

Obowiązek tworzenia sprawozdań spoczywa na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Jaki rodzaj sprawozdań muszą tworzyć podmioty zależy w głównej mierze od branży i ilości zatrudnionych pracowników, których liczbę określa się na dzień 30 listopada roku poprzedniego. Niektóre jednostki mogą być zobowiązane do składania sprawozdań w drodze losowania przez GUS. Badania mają charakter jednorazowy, stały lub cykliczny.

Przygotowujemy sprawozdania zgodnie z obowiązkami, jakie ciążą na naszych klientach w tym zakresie.

Zaufaj tworzenie sprawozdań Nominus

Profesjonalizm
oferujemy doradztwo księgowe na wysokim poziomie oraz tworzymy rzetelne raporty dla Głównego Urzędu Statystycznego.
Rzetelna analiza
na podstawie analizy branży, przygotowujemy sprawozdania zawierające zestawienie odpowiednich dla GUS-u danych.
Kontakt z instytucjami
obsługa w tym zakresie obejmuje także reprezentację Twojej firmy w kontakcie z Głównym Urzędem Statystycznym.