Prawo Pracy

Prawo Pracy

Prawo Pracy

W drodze pozyskiwania doświadczenia stosowania Prawa Pracy oraz stałemu podwyższaniu kwalifikacji, mamy możliwość wesprzeć Klientów nie tylko na poziomie indywidualnego Prawa Pracy, ale też dedykowanych rozwiązań dla korporacji. Do przykładowych rozwiązań z tego zakresu należą:

Przygotowanie analiz skutków prawnych i finansowych przejęć firm w zakresie Prawa Pracy

Ocena ryzyka finansowego w przygotowanych planach restrukturyzacyjnych związanych z redukcją lub wzrostem zatrudnienia

Doradztwo w zakresie Prawa Pracy

Przygotowanie wszelkiego rodzaju umów dotyczących stosunku pracy

Analiza i przygotowanie regulaminów według indywidualnego zapotrzebowania

Analiza treści umów pod kątem ich zgodności z aktualnym prawem