Prawo Pracy

Prawo Pracy

Prawo Pracy

W drodze pozyskiwania doświadczenia stosowania Prawa Pracy oraz stałemu podwyższaniu kwalifikacji, mamy możliwość wesprzeć Klientów nie tylko na poziomie indywidualnego Prawa Pracy, ale też dedykowanych rozwiązań dla korporacji. Do przykładowych rozwiązań z tego zakresu zależą:

Doradztwo w zakresie Prawa Pracy
Przygotowanie wszelkiego rodzaju umów dotyczących stosunku pracy
Analiza i przygotowanie regulaminów według indywidualnego zapotrzebowania
Analiza treści umów pod kątem ich zgodności z aktualnym prawem
Ocena ryzyka finansowego w przygotowywanych planach restrukturyzacyjnych związanych z redukcją lub wzrostem zatrudnienia
Przygotowanie analiz skutków prawnych i finansowych przejęć firm w zakresie Prawa Pracy