Bank

Bank

Dział banku lub inaczej rozrachunków jest dla nas istotnym obszarem, niezbędnym w procesie poprawnego księgowania oraz rzetelnej prezentacji rozrachunków w bilansie. To tutaj docierają wszystkie informacje dotyczące działalności firmy i jego cash flow.

W Nominus dbamy o to, by ewidencję rozrachunków przeprowadzać na bieżąco i w sposób, zapewniający gruntowne dane do analiz i sporządzania bilansów zgodnie z ustawą o rachunkowości. Bieżąca i poprawna ewidencja należności i zobowiązań pomaga w pracy z finansami.

Ewidencja należności

W naszym dziale realizujemy zadania polegające między innymi na:

Imporcie dokumentów do systemu bankowego i księgowego;
Weryfikacji poprawności dokumentów transakcyjnych;
Sporządzaniu raportów finansowych;
Tworzeniu analiz rachunków bankowych;
Kontroli obiegu dokumentów w firmie i terminów płatności;
Rozliczaniu i analizie wyciągów bankowych;
Kontroli płatności;
Rozliczaniu kart płatniczych;
Rozliczaniu kart pracowniczych.

Czy wiesz, że jesteśmy w stanie wprowadzić 1000 przelewów do banku w ciągu godziny? To właśnie my przygotowujemy przelewy dla Państwa.

Zaufaj pracę z finansami Nominus!

Bezbłędność
rzetelne księgowanie to podstawa księgowania i analizy bilansów.
Praktyczność
na podstawie analizy można szybko wyciągnąć wnioski na temat prowadzonej działalności oraz cash flow firmy.
Kontrola
poprawna ewidencja należności pozwala na bieżąco kontrolować wydatki.