E-obieg

E-obieg

E-obieg

W trosce o środowisko i efektywne zarządzanie czasem pracy, Nominus oraz jego klienci pracują na dokumentach wirtualnych. Jednocześnie nasze stanowiska pracy zostały wyposażone w dwa monitory. Nasza praca stała się łatwiejsza i wydajniejsza.

Wdrożenie systemu pozwoliło na automatyzację procesu obiegu dokumentów, szybki ich odczyt i zatwierdzanie przez osoby decyzyjne. Program posiada wiele innych funkcjonalności, między innymi pozwala wystawiać faktury czy automatyzować procesy przelewów.

Optymalizacja procesów

System spełnia również zapotrzebowanie na wiedzę osób decyzyjnych. Zarząd otrzymuje zestaw narzędzi do kontroli i szybkiej prezentacji dokumentów w dashboardach.

Nominus tworzy dla swoich klientów elektroniczne obiegi dokumentów w ramach własnych kwalifikacji, bez udziału zewnętrznych informatyków.

W budowaniu systemu wykorzystujemy nasze trzy kompetencje:

Zarządczą, nabytą podczas budowania kultury organizacyjnej spółki giełdowej;
Księgową;
Informatyczną, w której sami wdrażamy program, budujemy plany kont oraz projektujemy schematy księgowe i wdrażamy narzędzia informatyczne.

Nasz system, dostosowany do potrzeb firmy, można przedstawić w kilku krokach:

1. SKANOWANIE
z pozycji klienta, z wykorzystaniem skanerów, tabletów bądź aparatów telefonicznych;
2. OCR
system rozpoznawania tekstu w skanowanym dokumencie;
3. KONTROLA
operatorzy Nominus sprawdzają poprawność odczytu;
4. OPIS
dostęp on-line osób upoważnionych do archiwum, w celu umieszczenia informacji tekstowej w dokumencie;
5. ZATWIERDZENIE DOKUMENTU
przez osoby decyzyjne;
6. ZDALNA PRACA NA DOKUMENTACH
przez osoby upoważnione, np. księgowe;
7. ARCHIWIZACJA
wirtualne archiwum z dostępem on-line, bez konieczności kontaktu z księgową.

Zalety e-obiegu

Optymalizacja procesów
efektywne zarządzanie dokumentami w każdej chwili, z każdego miejsca na świecie.
Automatyzacja działań
optymalizacja procesów pozwala na podwyższenie efektywności i ułatwienie pracy.
Porządek w dokumentach
elektroniczny obieg dokumentów pozwala na utrzymanie porządku w dokumentacji firmy.