Kontroling

Business Intelligence

Struktura systemowa, którą wdrażamy w firmach naszych klientów pomaga zarządzającym zobaczyć i zrozumieć ich dane.

Zarządzaj skutecznie

Kluczem do poprawienia efektywności oraz usprawnienia działania firmy jest zrozumienie jej wewnętrznych procesów

Trzymaj rękę na pulsie

System pozwala mieć wgląd do bieżących danych i prowadzić systematyczną kontrolę funkcjonowania przedsiębiorstwa

Podnieś wyniki

Regularne raporty i statystyki ilustrują spadki i wzrosty w firmie - im szybciej je wykryjesz, tym szybciej możesz zareagować

system zarządzania

Platforma kontrolingowa

KONTROLING to system Business Intelligence ułatwiający proces zarządzania przedsiębiorstwem. Łączy w sobie procesy poszukiwania informacji i planowania z jednoczesną kontrolą funkcjonowania przedsiębiorstwa. W głównej mierze jest zorientowany na wynik.
To platforma dedykowana nie dla informatyków ale pod potrzeby kadry zarządzającej. System pozwala podejmować decyzje w oparciu o dane. Służy do tworzenia czytelnych raportów, prognoz, statystyk i wielu innych wizualizacji dosłownie w kilka sekund. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metody drag and drop.

Kontrola działalności

Zadaniem osoby zarządzającej jest prowadzenie bieżącej działalności przedsiębiorstwa z jednoczesną odpowiedzialnością za wynik.

Na czym musi się skupić?

Kontrola tej działalności powinna skupiać się na pomiarze i ocenie jej skutków z odpowiedzialnością za rzetelność i przejrzystość pomiarów.

Jakie są efekty?

Kontroling pozwala zarządzającym skorygować dotychczasowy sposób działania i uniknąć porażki w przyszłości.

Integracja systemów

Technologie VizQL i TABLEAU

Nasz system integruje się z ponad stu różnymi źródłami danych, należą do nich między innymi: MySQL, SAP HANA, MS Excel, MS SQL Server, DB2, Google Analytics, etc. Posiada 40 konektorów, które umożliwiają współpracę całego zespołu. Pozwala na zarządzanie uprawnieniami i konfigurację widoków dla wielu użytkowników. Poprzez aplikację bądź przeglądarki raporty dostępne są na tablecie lub telefonie z możliwością ich edycji.
Interaktywna analiza wizualna pozwala rozwikłać drażliwe pytania biznesowe i szybko uzyskać informacje, które napędzają rozwój firmy. Oparte na opatentowanej technologii VizQL, TABLEAU zapewnia potężne analizy, które pozwalają zadawać głębsze pytania i dostarczać bardziej sensownych odpowiedzi.

Poznaj bliżej

Statystyki

Badania MIT pokazują, że wiodące firmy 5 razy częściej podejmują decyzje w oparciu o DANE niż o OPINIE, są „DATA DRIVEN”. Zwiększają swoją produktywność średnio o 5% a rentowność o 6% i łatwiej znajdują szanse rynkowe na wzrost sprzedaży. Firmy te lepiej poznają swoich odbiorców i obsługują ich bardziej rentownie, a także przyciągają i utrzymują lepszych pracowników. Format raportu potrafi wpłynąć na sposób myślenia.
8 %
Menadżerów
potrafi samodzielnie dotrzeć do danych, których potrzebują w procesie podejmowania decyzji (BARC): Pozostali tego nie potrafią ponieważ:
nie mają wiedzy informatycznej;
nie mają wnie znają narzędzi;
nie znają baz danych;
nie mają uprawnień;
nie mają czasu.
92 %
Menadżerów
jest zdanych na raporty/analizy, które przygotowuje dla nich ktoś inny:
„fabryka raportów” jest z definicji przeciążona;
wskutek „wąskiego gardła” informacje docierają z opóźnieniem;
wzorce raportów są niewystarczające i nieustannie modyfikowane;
firma obrasta niezliczoną ilością arkuszy EXCELA, to krucha konstrukcja;
format raportu potrafi wpłynąć na sposób myślenia.

Usługi

Szybka pomoc w nagłym przypadku, czy stała, kompleksowa obsługa? Zobacz, które usługi Nominus są potrzebne Twojej firmie.

Potrzebujesz więcej informacji na temat kontrolingu? Zadzwoń do nas!