Szkolenia

„Lepiej mieć wiedzę i jej nie wykorzystać, niż jej nie mieć, a potrzebować”

Podnieś swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności korzystając z bogatej oferty praktycznych szkoleń i warsztatów realizowanych przez ekspertów NOMINUS.
Oferujemy realizację szkoleń i warsztatów na podstawie autorskich oraz unikatowych programów z obszaru indywidulanego i zbiorowego prawa pracy, HR, finansów i podatków, zarządzania personelem oraz Compliance.
Nasz zespół szkoleniowy tworzą doświadczeni eksperci – praktycy oraz wykładowcy akademiccy.
Organizujemy szkolenia tradycyjne oraz w formie zdalnej, w kameralnych grupach i w formie warsztatowej.
Korzystamy z bezpiecznych i komfortowych platform do prowadzenia szkoleń na odległość.

Programy szkoleń otwartych i dostępnych na zamówienie Klienta/dostosowanych do potrzeb organizacji:

Dyrektywa o ochronie sygnalistów – nowe wyzwania i obowiązki dla działów personalnych, Compliance i IOD w 2022 roku – w świetle projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
Zarządzanie absencją pracowników – jak nie utracić kontroli nad wzmożoną absencją i fluktuacją kadry? – wyzwania dla menedżerów i specjalistów HR wobec nadmiernej nieobecności pracowników w pracy związanej z epidemią i jej skutkami – skuteczne stosowanie przepisów K.p. i wdrażanie polityki przeciwdziałania absencjom.
Napięcia i konflikty między pracownikami, a zarzut mobbingu I dyskryminacji – jak ograniczyć ryzyko mobbing i dyskryminacji w zarządzaniu pracownikami? – aspekty prawne i psychologiczne.
Dyscyplinowanie pracowników – jak skutecznie i zgodnie z prawem egzekwować wykonywanie pracy, stosować kary porządkowe i inne środki dyscyplinujące?
Praca zdalna w świetle zapowiadanej nowelizacji Kodeksu Pracy – tworzenie regulaminów, instrukcji, zasad, porozumień do umów o pracę i oceny ryzyka zawodowego.
Wypalenie zawodowe jako stan zdrowia związany z kontekstem pracy – nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawców, działów HR i służb BHP od 1 stycznia 2022 roku.
Elektroniczny obieg dokumentacji kadrowej – wyzwania dla działów HR, menedżerów i IOD.
Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, zasady premiowania, porozumienia zbiorowe i inne wewnętrzne źródła prawa pracy w 2022 roku.
Rekrutacja pracowników w 2022 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji? – niezbędnik dla HR, IOD i osób odpowiedzialnych za rekrutację.
HR Compliance w praktyce.
Analityka i wskaźniki HR – zastosowanie i optymalizacja kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w dziale personalnym.
HR business partner – wyzwania i zadania w 2022 roku.
Nowelizacja Kodeksu Pracy w świetle Dyrektywy Work-Life Balance.
Polski Ład w praktyce – zagadnienia kadrowo-płacowe.
Premie, nagrody, benefity i wynagrodzenia dodatkowe dla pracowników w 2022 roku – kontekst przepisów prawa pracy i zmian podatkowych.
Opis stanowiska pracy, poliwalencja, wartościowanie pracy – prawne i organizacyjne aspekty zmian organizacji zatrudnienia i wynagradzania pracowników.
Kształtowanie i wzmacnianie kultury bezpieczeństwa pracy – nowoczesne systemy i procedury zarządzania BHP.
Nowoczesny onboarding i bezpieczny offboarding.
Zwolnienia indywidualne i grupowe w przedsiębiorstwie – procedura „krok po kroku”.
Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawcy – wyzwania w roku 2022.
Zarządzanie zespołem rozproszonym w sytuacji kryzysowej.
Budowanie programów interwencji kryzysowej w przedsiębiorstwach i instytucjach.
Wzmożone kontrole PIP w firmach i instytucjach. Szczególne obszary kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy w dobie epidemii COVID-19 i zgodnie z planem kontroli na 2022 rok.
Czas pracy w 2022 roku w praktyce – systemy, rozkłady, rozliczanie.
Tworzenie i aktualizacja procedur AML.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku – aspekty praktyczne.