Interwencja księgowa

Interwencja księgowa

Interwencja księgowa

Usługa interwencji księgowej ad hoc, kierowana jest do działów księgowych jednostek, w których pojawił się nagły przypadek wymagający zewnętrznej interwencji. Odpowiada ona na konkretny problem w dziale księgowości.

Najczęstsze problemy w dziale księgowości:

Odejście księgowej z jednoczesną kontrolą w firmie;
Potrzeba zmiany planu kont;
Zmiany oprogramowania;
Zmiana systemu pracy księgowej na zdalną i pojawiający się problem z wdrożeniem oprogramowania;
Nienależyte kontrolowanie dokumentów księgowych;
Brak akceptacji banku dokumentów finansowych wymaganych do przedłużenia linii kredytowej;
Przestępstwa dokonywane przez działy księgowe.

Interwencja jest odpowiedzią na nagłe zdarzenie w dziale księgowości, które powoduje że właściciel firmy stracił zaufanie do księgowej.

Realizacja nadzoru księgowego

Szybka reakcja
usługa interwencji księgowej dedykowana jest firmom, które napotkała nieprzewidziana sytuacja wymagająca szybkiej naprawy.
Indywidualne rozwiązania
w zależności od zaistniałej sytuacji w firmie, zaproponujemy Ci optymalne rozwiązanie, które zapewni powrót do prawidłowego funkcjonowania.
Analiza sytuacji
jako firma zewnętrzna, przystąpimy do dogłębnej analizy przyczyny problemu i przedstawimy dostępne rozwiązania.