Kadry i płace

Kalkulator płac dla pracodawcy i pracowników, dla potrzeb naliczania wynagrodzeń w roku 2020

Kalkulator wynagrodzeń dla pracodawcy i pracowników to narzędzie, za pomocą którego można wyliczyć wynagrodzenie brutto netto.

Możliwości konfiguracji składników wynagrodzeń typu:
koszty uzyskania: podstawowe, podwyższone lub ich brak,
ulga podatkowa,
wysokość podatku zgodnie ze skalą,
składka wypadkowa dla każdego przedsiębiorcy może być inna - możliwość edycji,
przy umowie zlecenie wybór składki chorobowej.
Nasz kalkulator posiada następujące funkcje:
kalkulator wynagrodzeń brutto/netto,
kalkulator kosztów pracodawcy,
kalkulator wynagrodzeń dla umów o pracę,
kalkulator wynagrodzeń dla umowy zlecenie,
kalkulator wynagrodzeń dla umowy o dzieło.
Kalkulator płacowy ma na celu ułatwienie zrozumienia procesu naliczania wynagrodzenia, możemy za jego pomocą wyliczyć wartość netto, poprzez Analizę warunkową – szukaj wyniku.