KPiR

KPiR

Ewidencja podatkowa

Nominus w swoich założeniach koncentruje się na obsłudze jednostek rozliczanych w oparciu o księgi rachunkowe. Obsługę jednostek posiadających podatkowe księgi przychodów i rozchodów ograniczamy do firm, których właściciele/wspólnicy powiązani są z obsługiwanymi przez nas jednostkami rozliczanymi na podstawie ksiąg handlowych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów to uproszczona ewidencja podatkowa. Jest dedykowana w głównej mierze dla rozpoczynających działalność gospodarczą w formach prawnych osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, oraz korzystają z opodatkowania na zasadach ogólnych (18 i 32%) lub z podatku liniowego (19%).

Zalety uproszczonej księgowości

Samodzielność
można ją prowadzić samemu. Systemy księgowości on-line udostępniają wirtualne biura rachunkowe lub niektóre banki.
Cena
niski koszt obsługi przez biura rachunkowe.
Szybkie procedury
mniej formalności i wizyt w biurze rachunkowym.

Wady uproszczonej księgowości

Cele
prowadzona w celach wyłącznie podatkowych,
Dane do analizy
brak kluczowych informacji potrzebnych do przeprowadzenia szerszej analizy finansowej jednostki w celu planowania i określania strategii firmy.