Analizy

Analizy

Analizy

Naszym klientom pomagamy podejmować decyzje w oparciu o dane. Analizy finansowe są niezbędnym fragmentem procesu poszukiwania informacji i planowania. Ich systematyczne prowadzenie stanowi podstawowe narzędzie kontrolingu finansowego w firmach.

Analiza finansowa firmy

Analizy finansowe przeprowadzane są dla celów zarządczych przedsiębiorstw, ale także z jej wyników korzystać mogą inwestorzy czy instytucje kredytowe. W dziale analiz badamy stan finansów w firmach naszych klientów. Nieustannie analizujemy koszty występujące w poszczególnych pozycjach.

Rodzaje analizy finansowej:

Wstępna (przed przystąpieniem do przygotowywania planu/budżetu);
Bieżąca;
Następcza (Pozwala na ocenę dotychczasowych działań i precyzowanie planów na kolejne lata).

Analiza finansowa pozwala na wykrycie odchyleń od planów tj. budżetów. Dzięki takim działaniom możliwe jest bieżące wykrywanie przyczyn tych odchyleń oraz nowelizacja budżetów.

Wskaźniki wykorzystywane w naszej analizie finansowej

Rentowność
efektywność gospodarowania aktywami przedsiębiorstwa.
Płynność
analiza poziomu płynności finansowej.
Wskaźnik zadłużenia
struktura finansowa aktywów firmy.