Kadry

Kadry

Kadry

W budowaniu sukcesu firmy administracja kadrowa odgrywa znaczącą rolę, dlatego warto powierzyć ją specjalistom, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będą mogli usprawniać procesy kadrowe w Państwa firmie. Outsourcing kadr niesie dla firm wiele korzyści, wśród których można wyróżnić:

Korzyści współpracy z Nominus

Oszczędność kosztów operacyjnych należy do największych korzyści, jakie zapewnia outsourcing kadr przez firmę Nominus. Nie muszą Państwo zatrudniać własnych pracowników do działu kadrowego i szukać zastępstwa w razie długotrwałych nieobecności, więc nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. Nasi pracownicy stale poszerzają swoją wiedzę o zmieniające się przepisy Prawa pracy, co daje pewność, że wszystkie procesy wykonywane są zgodnie z obowiązującą wykładnią.

Nominus ponosi pełną odpowiedzialność za czynności z zakresu obsługi kadrowej – poprawności przygotowywanej dokumentacji, kontakty z urzędami (kontrole z Inspekcji Pracy oraz z ZUS) i jeśli pojawi się potrzeba – komunikację z Państwa pracownikami. Obowiązkiem Nominus jest także wprowadzenie wszelkich klauzul oraz kontynuowanie i koordynowanie procesów, w tym utajnienie danych osobowych i wysokości zarobków wszystkich pracowników.

Nominus Sp. z o.o. świadczy usługi kadrowo - płacowe w zakresie:

Rejestracji pracodawcy (płatnika składek) w ZUS;
Prowadzenia akt osobowych pracowników;
Sporządzania pełnej dokumentacji pracowniczej dla klienta;
Kontrolowania terminów zawartych umów o pracę, badań okresowych, szkoleń BHP oraz uprawnień pracowniczych – urlopów, zwolnień lekarskich;
Sporządzania dla pracowników dokumentów związanych z zatrudnieniem (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
Przygotowywania raportów na potrzeby zewnętrznych instytucji ZUS, GUS;
Zgłaszania pracowników do ZUS;
Wsparcia w przypadku kontroli z PIP i ZUS;
Przygotowywania sprawozdań oraz raportów na potrzeby klienta;
Rozliczania czasu pracy;
Administrowania kontem e-PUE w zakresie zwolnień lekarskich;
Pomocy w przygotowywaniu formularzy A1;
Audytu kadrowego teczek osobowych i przygotowania raportu na temat zgodności z przepisami prawa.

Co oferuje Nominus?

Monitorujemy
na bieżąco zmiany w zakresie Prawa pracy, Ubezpieczeń społecznych i Prawa podatkowego, dzięki czemu możemy Państwa aktywnie wspierać i tworzyć długoletnie, partnerskie relacje oparte na profesjonalizmie i zaufaniu.
Dbamy
o terminowość i poprawność świadczonych usług. Zapewniamy najwyższy poziom poufności i bezpieczeństwa danych.
Dostosowujemy
model współpracy do Państwa indywidualnych potrzeb.