O firmie

Doświadczenie

Firmę NOMINUS stworzyliśmy na bazie naszych doświadczeń. Na początku prowadziliśmy zwykłe biuro rachunkowe, a dzięki prowadzeniu aktywnych działań marketingowych, zgromadziliśmy około 1300 firm do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej – część z nich odnotowała duży i szybki rozwój.

W miarę wzrostu liczby klientów okazało się, że ilość oraz potrzeby takich przedsiębiorstw nie mogą być realizowane w sztywnych ramach i przy ograniczonych możliwościach klasycznego biura rachunkowego, bowiem oczekiwały one czegoś więcej, niż tylko podania comiesięcznej informacji na temat podatków, opłat do ZUS czy innych danin publicznych, dlatego weszliśmy na rynek NewConnect będący częścią warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Naszym celem było przekazywanie klientom takich informacji, które pozwoliłyby im efektywnie i skutecznie zarządzać swoimi przedsięwzięciami.

Efektem takiej filozofii było założenie Konsorcjum Prawno-Doradczego FOURLEX. Partnerzy Konsorcjum na bazie swojej wiedzy i doświadczenia proponują rozwiązania COMPLIANCE dla korporacji.

Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do klientów i poznanie specyfiki ich firmy!

Robimy to, ponieważ:

Sami tworzyliśmy system informacji, który był wymuszony przez udział w rynku NewConnect GPW w Warszawie;
Opieramy się na doświadczeniach franczyzobiorców takich marek, jak: McDonald’s, Intermarché czy Toyota;
Uczestniczymy w procesach raportowania i kontrolingu.

Nasi klienci zainspirowali nas do zrewidowania naszego podejścia do rynku usług księgowych i kadrowo-płacowych, więc postanowiliśmy stale rozwijać się oraz poszerzać naszą ofertę. Realizując postawione przez Klientów zadania, wraz z Partnerami z Konsorcjum Prawno-Doradczego FOURLEX, zapewniamy możliwie jak największą efektywność, uwzględniając maksymalizację zysku przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka prawno-podatkowego. Dotychczasowy wachlarz prowadzonych przez nas usług stale się poszerza zarówno w zakresie księgowości, kadr czy kontrollingu, jak i w obszarze zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy, ochrony danych osobowych, procedur HR, a także zarządzania ryzykiem finansowym.

Misja

Swoją podstawową ofertę kierujemy do średniej wielkości firm (szczególnie produkcyjnych), którym zależy na efektywnym wykorzystywaniu informacji zawartych w dokumentacji księgowej i kadrowo-płacowej. Nasze doświadczenie pozwala na aktywne wsparcie przedsiębiorstwa w procesie zdefiniowania, wdrożenia, wykonania oraz nadzoru procesów księgowych i kadrowo-płacowych.

Mając pełną świadomość tego, że kto się nie rozwija, ten się cofa, dążymy do zbudowania w firmie mechanizmu, który pozwala na stały rozwój. Sami jesteśmy żywym przykładem wcielenia w życie tej zasady. W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych Klientów zakres naszych usług ulega nieustannym zmianom.

Efektem tej zmiany, przy współudziale naszych Konsorcjantów, jest zaoferowanie poszerzonego pakietu usług dla dużych firm oraz konsorcjów w zakresie COMPLIANCE.

Wypracowany na tej podstawie mechanizm działania oparty jest o:

Poznanie potrzeb klienta w zakresie kontrolingu;
Przygotowywanie narzędzi do raportowania;
Przygotowywanie dokumentów do celów kontrolingowych;
Dobór narzędzi elektronicznych;
Automatyzację przepływu informacji;
Wdrożenie zmian;
Stały nadzór i wsparcie;
Audyt oraz wdrożenia w obszarze RODO;
Stałe i doraźne doradztwo w zakresie prawa pracy;
Budowanie systemu świadomego i odpowiedzialnego prawnie i społecznie pracodawcy;
Wdrożenie w obszarze HR na podstawie doświadczenia w zarządzaniu personelem;
Tworzenie analiz finansowych oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem oceny ryzyka.

Misją naszej firmy jest maksymalny zysk naszego Klienta!

W naszej pracy stawiamy na efektywność i osiąganie celów, których głównymi wyznacznikami są:

Rzetelność danych;
Powtarzalność procedur;
Optymalizacja wyników działań;
Stworzenie platformy do zarządzania firmą;
Przygotowywanie budżetu firmy;
Wdrożenie zmian;
Analiza cash flow.

To nie cel uświęca środki, ale właśnie one mogą służyć do osiągnięcia celu. Naszym jest uzyskanie przez naszego klienta przewagi konkurencyjnej, rozumianej jako racjonalne gospodarowanie środkami i zasobami firmy.