Płace

Płace

Płace

Jednym z narzędzi współczesnego biznesu jest outsourcing płac, który wchodzi w zakres usług świadczonych przez Nominus Sp. z o.o. Outsourcing płac to usługa, która obejmuje obliczanie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w oparciu o Prawo pracy, Prawo podatkowe oraz specyfikę przedsiębiorstwa.

Zakres usługi płacowej

Przekazują nam Państwo pod opiekę koordynację działań i procesów dotyczącą kadr, a my gwarantujemy:

Obliczanie składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne);
Naliczanie nagród, premii oraz kwot netto wynagrodzeń;
Określanie podstawy do naliczania podatku dochodowego;
Ustalanie kwoty podatku dochodowego i kwoty zaliczki na podatek dochodowy;
Realizację płatności wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych (ZUS, US, PFRON);
Wprowadzanie do programu SALDEO kwot zobowiązań wobec ZUS, US, PRFRON.

W zakres naszych usług wchodzi także:

Sporządzanie deklaracji z tytułu zobowiązań ustawowych wobec US, ZUS i PFRON;
Wsparcie w kontaktach z US, ZUS, PFRON w przypadku kontroli;
Rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa;
Przygotowywanie zaświadczeń Rp-7, dochodowych oraz dotyczących wynagrodzenia;
Obsługę zajęć administracyjnych i komorniczych;
Przygotowywanie w ustalonych terminach raportu rezerw urlopowych;
Przygotowywanie korekt raportów rozliczeniowych ZUS;
Opracowywanie innych zestawień i raportów na życzenie klienta.

Współpraca z Nominus przynosi korzyści

Outsourcing płac wykonywany przez Nominus sp. z o.o. ma wiele zalet, m.in.:

Gwarancja profesjonalnego naliczania płac
najważniejszą kwestią jest dla nas to, by stosowane zasady naliczania wynagrodzeń były zgodne z prawem i uwzględniały różne rodzaje zatrudnienia.
Terminowość
wypłata pensji zgodnie z zapisami umowy z pracownikiem jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Usługa zlecona Nominus Sp. z o.o gwarantuje naliczanie wynagrodzeń na czas.
Przeniesienie odpowiedzialności
wyliczenie wypłaty przez zewnętrzną firmę odciąża pracodawcę i zdejmuje z niego część odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie zadań płacowych.
Bezpieczeństwo danych
wszelkie dane przekazywane Nominus Sp. z o.o. są przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem i standardami bezpieczeństwa.