Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Celem audytu kadrowo-płacowego jest wykrycie nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej oraz sporządzenie raportu informującego dla klienta. Wczesne wykrycie tych nieprawidłowości zmniejsza ryzyko poniesienia strat finansowych w przypadku kar nałożonych przez państwowe organy kontrolne.

Przedmiotem audytu może być cały obszar kadrowo-płacowy w firmie, bądź jedynie jego pewien wycinek (najczęściej kontroli podlegają akta osobowe i prawidłowość naliczania wynagrodzeń).

Co obejmuje audyt wewnętrzny?

Przepisów prawa wewnętrznego (regulaminu pracy i wynagrodzeń – analiza ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa);
Akt osobowych (sposobu prowadzenia akt, braków i nieprawidłowości w dokumentacji);
Ewidencji czasu pracy (prawidłowości jej prowadzenia i przestrzegania norm czasu pracy w ramach przyjętego u danego pracodawcy systemu czasu pracy);
Ustalania limitu wymiaru urlopu wypoczynkowego i wychowawczego;
Naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych (w tym naliczania zasiłków ZUS, bądź naliczania podstawy zasiłków wypłacanych bezpośrednio przez ZUS);
Rozliczenia z ZUS, Urzędem Skarbowym i PFRON (prawidłowości naliczeń i dokonanych odliczeń oraz terminowości wpłat).

Zaufaj audyt wewnętrzny Nominus

Praktyczne informacje
przeprowadzenie rzetelnego audytu pozwala wykryć błędy, wysnuć wnioski oraz uniknąć wielu problemów w przyszłości.
Profesjonalne doradztwo
jesteśmy ekspertami w zakresie HR, co pozwala nam działać szybko, efektywnie i wprowadzać zmiany na lepsze.
Ekspercka wiedza
dysponujemy szeroką wiedzą i przez wiele lat pracy spotkaliśmy się z tysiącami nieprawidłowości, które skutecznie usprawniliśmy.