Nadzór

Nadzór

Nadzór

Nadzór księgowy polega na współpracy Nominus z działem księgowym klienta w celu realizacji zadań księgowych. Główną zaletą takiego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami nierzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Podczas prac, zespół Nominus skupia się na kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych, weryfikacji poprawności zapisów, pomocy w przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej czy konsultacji podczas kontroli podatkowych i ZUS.

Nadzór księgowy

Konieczność wsparcia kompetencji działu księgowego w firmie usługą Nominus, może pojawić się na skutek dynamicznego rozwoju firmy, potrzeby wdrożenia nowoczesnych systemów kontrolingowych bądź np. restrukturyzacji.

Usługa nadzoru-stałego audytu jest istotna z dwóch powodów:

Daje pewność właścicielowi rzetelności prowadzenia ksiąg. Kompetencje Nominus połączone ze znajomością firmy poprawiają bezpieczeństwo w jednostce. Jest to szczególnie istotne w okresach dynamicznie zmieniających się przepisów;
Zabezpiecza ryzyko, które dotyczy zdarzeń losowych, w wyniku których księgowa nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. W takiej sytuacji Nominus płynnie przechodzi z nadzoru do obsługi księgowej.

Realizacja nadzoru księgowego

Efektywna współpraca
Nominus oferuje współpracę z działem księgowym w Twojej firmie w zakresie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów.
Bieżąca kontrola
systematyczny wgląd w bieżące zmiany w dokumentacji, pozwala na szybkie i sprawne wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości.
Wysoka jakość
cechuje na wieloletnie doświadczenie w zakresie wprowadzanie systemów kontrollingowych i rzetelność prowadzonych działań.