Cash flow

Cash flow

Cash flow

Nominus pomaga kadrze zarządzającej samodzielnie analizować kondycję finansową firmy. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawiamy w formie jednego z narzędzi kontrolingu finansowego. Do rzeczywistej oceny płynności finansowej firmy służy rachunek przepływów pieniężnych zwany cash flow.

Czym jest cash flow?

To w nim widoczne są faktyczne przepływy pieniężne. Szacunkowy bilans czy rachunek zysków i strat nie zobrazują tak dokładnie potencjału firmy jak rachunek przepływów i mogą być mylące. Niemniej, do przedstawienia pełnej analizy są niezbędne. Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z elementów sprawozdania finansowego.

Poza potrzebami kadry zarządzającej przedsiębiorstwa. Cash flow wykorzystywany jest przez otoczenie biznesowe do analiz. Korzystają z niego biegli, banki, inwestorzy czy kontrahenci.

Analiza cash flow podzielona jest na trzy segmenty:

przepływy pieniężne z działalności operacyjnej;
przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej;
przepływy pieniężne z działalności finansowej.

Klienci Nominus otrzymują instrumenty do szybkiej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Mogą z wyprzedzeniem reagować na pogarszające się wyniki i przeciwdziałać dekoniunkturze!

Kontroling finansowy z Nominus

Szybkie reakcje
współpraca z nami sprawi, że nie przeoczysz żadnych nieprawidłowości w przepływie pieniędzy w Twojej firmie.
Kompletne sprawozdanie
wykonanie rachunku przepływów pieniężnych jest niezbędne, aby móc przygotować pełną analizę finansową firmy.
Błyskawiczne działanie
dysponujemy niezawodnymi narzędziami i doświadczeniem, które pozwala nam błyskawicznie wykryć błędy.