Budżet

Budżet

Budżet

Sposób wykorzystania kapitałów, dochodów i wydatków w firmie jest kluczem w realizacji nowych zadań, które spoczywają na kadrze zarządzającej. Przed ich podjęciem należy zaplanować budżet w celu określenia opłacalności inwestycji.

Planowanie budżetu

Doświadczony zespół Nominus korzystając z informatycznych systemów wsparcia, przygotowuje dla swoich klientów spójne wzorce budżetowe. Przy tworzeniu modeli opieramy się na danych ewidencyjnych w korelacji ze strategią firmy i potrzebami pionu zarządczego.

Budżetowanie przyczynia się między innymi do:

Sanacji kosztów i poprawy wyniku;
Efektywnego wykorzystania środków finansowych i tym samym utrzymania płynności finansowej;
Poprawy jakości pracy;
Poprawy efektywności zarządzania;
Monitorowania przebiegu procesu produkcji;
Wzrostu motywacji.

W Nominus uważamy, że budżetowanie jest podstawą dobrze prosperującej jednostki!

W procesie planowania budżetu zawieramy: plan działania, plan finansów jednostki, jego tworzenie oraz zatwierdzenie. Budżetowanie pomaga określić cele na przyszłe okresy a następnie kontrolować jego zgodność z bieżącą sytuacją.

Nominus wspiera w:

Założeniach do budżetu;
Przygotowaniu budżetu;
Zatwierdzeniu budżetu;
Realizacji budżetu;
Ocenie i analizie wyników.

Budżetowanie z Nominus

Analiza budżetu
wszelkie bieżące oraz nowe działania podejmowane przez firmę, powinny być oparte na szerokiej analizie jej budżetu.
Planowanie wydatków
przygotowujemy profesjonalne wzorce biznesowe, które pozwolą Twojej firmie poprawić jej wyniki i proces produkcji.
Kontrola wyników
wprowadzenie planu finansowego to nie wszystko. Bieżąca kontrola jego funkcjonowania to podstawa zwiększenia efektywności firmy.