Centra przychodów

Centra przychodów

Centra przychodów

Za odpowiednią alokację zasobów w firmie oraz określenie rentowności poszczególnych działów, towarów czy usług jednostki, odpowiadają skorelowane z MPK, precyzyjnie umiejscowione centra przychodów.

Dla potrzeb zarządczych, centra przychodów są jednym z elementów odpowiadających za trafne decyzje i prawidłową realizację planów, ponieważ dobre zaplanowanie budżetu oraz efektywne podejmowanie decyzji w firmie, jest ściśle związane z odpowiednim umiejscowieniem MPK.

Tworzenie MPK

Nie bez znaczenia pozostaje analiza ekonomiczna firmy. Jej istota wymaga od zarządzających zastosowania narzędzi kontrolingowych, które dostarczają im wiarygodnych i pełnych informacji o firmie.

Nominus tworząc MPK, rozbudowuje plany kont związanych z centrami kosztowymi i przychodowymi. Wyróżnia nas fakt, iż nasz plan jest bardzo rozbudowany – posiada ponad dziesięć razy większą ilość kont niż standardowy plan. Daje to możliwość szerszego spojrzenia na sytuację oraz stworzenia bardziej precyzyjnego podziału kosztów – kosztów zarządu, kosztów ogólnych oraz poszczególnych działów.

Nasz system pozwala również podzielić koszty na poszczególne produkty, zlecenia oraz usługi. Jego zaletą jest możliwość przedstawiania wyników za pomocą dashboardów generowanych online.

Poznaj bliżej nasz system i poznaj zalety tego rozwiązania!

Nasz system kontrolingowy dedykowany jest przede wszystkim firmom, które posiadają szeroki asortyment towarów i usług. Znajdą zastosowanie w firmach wielooddziałowych, dużych sieciach sklepów lub aptek.

Korzyści:

Rozwiązanie pozwala uzyskać szybko i sprawnie wybrane dane;
Możesz filtrować informacje pod kątem poszukiwanych informacji;
Możesz dowolnie modyfikować zawartość;
System pozwala na personalizację w zależności od branży;
Masz dostęp do archiwalnych informacji .

Możesz kontrolować na bieżąco sytuację w firmie – mając wgląd do systemu online, możesz w każdym momencie sprawdzić jaki jest aktualny stan sprzedaży. System umożliwia także porównać centra kosztów z tożsamej działalności oraz dokładnie przeanalizować wybrane produkty, oddziały itd.

Stwórz z nami centra przychodów!

Dowolna personalizacja
powiedz nam, na jakich informacjach Ci zależy i co jest dla Ciebie najważniejsze, a personalizujemy system dla Ciebie.
Uporządkowane dane
systematyzacja informacji i bieżące ich aktualizowanie, pozwala mieć lepszą kontrolę nad przychodami i rozchodami.
Rozwiązanie dla każdego
nasz system kontrolingowy sprawdzi się zarówno w przypadku małych firm jak i większych, rozbudowanych korporacji.