Blog

Sukcesja lub precyzyjniej - świadomy plan dziedziczenia, to skomplikowany proces, którego okres wdrażania trwa wiele lat, i o tym procesie chciałbym napisać kilka słów w kolejnych publikacjach.

Tytułem wstępu zacznijmy od samej definicji sukcesji – to następstwo prawne. I tyle w temacie definicji, banalne prawda?. Problem związany z sukcesją zaczyna się od litery prawa, która nie w pełni zabezpiecza interes przedsiębiorców, ich firm, oraz spadkobierców. Można sobie wyobrazić konsekwencje śmierci wspólnika w spółce. W takiej sytuacji ścierać się będą interesy trzech stron: spółki, wspólników oraz spadkobierców zmarłego wspólnika. Świadomy plan dziedziczenia pozwoli ograniczyć ryzyko sporów, które mogą doprowadzić nawet do likwidacji spółki, i jednocześnie zabezpieczy rozbieżne interesy stron.

Od czasu zmian ustrojowych w Polsce, po 1989 r., wartość majątków przedsiębiorstw znacząco wzrosła. Zrodziła się zatem potrzeba jego zabezpieczenia, nie tylko przed zajęciami, ale również pod kątem sukcesji majątku i kompetencji zarządczych. Kolejne pokolenie przygotowuje się do objęcia sterów w firmach. To między innymi od ich kompetencji zależeć będzie przyszłość firm.

Ale czy będzie dane osobom kompetentnym objąć stanowiska zarządcze?

Poziom świadomości przedsiębiorców niejednokrotnie nie pozwala dostrzec negatywnych skutków procesów, mających nastąpić po ich śmierci. W przypadku braku wdrożonego planu sukcesji, proces spadkobrania opierać się będzie o założenia ustawowe a nie testamentowe. Czyli będzie tak, jak zaplanował to za nas ustawodawca. Dotyczy to również kwestii zarządczych, na które przedsiębiorca nie będzie miał już wpływu.

Czy zatem w przypadku śmierci, procesy spadkowe mają opierać się na założeniach ustawodawcy czy może jednak o wolę przedsiębiorcy?

Do roku 2018 w prawie spadkowym nastąpiło kilka zmian. Można do nich zaliczyć stworzenie centralnego notarialnego rejestru testamentów, możliwość wprowadzenia w testamentach zapisu windykacyjnego, na mocy którego można w końcu dzielić poszczególne składniki majątku na konkretnych spadkobierców. Od 2015 roku nastąpiła zmiana zasad sposobu przyjęcia spadku, która ograniczyła odpowiedzialność za długi spadkowe, jednocześnie w tym samum roku Unia Europejska ujednoliciła przepisy dotyczące spadków transgranicznych (EPS).

Krokiem długo wyczekiwanym szczególnie przez przedsiębiorców prowadzących indywidualne działalności gospodarcze i wspólników spółek cywilnych, było wprowadzenie przez ustawodawcę w 2018 roku Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Na mocy Ustawy, z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jego NIP nie ulega wykreśleniu. Jego spadkobiercy (a w zasadzie zarządca sukcesyjny w ich imieniu prowadzący przedsiębiorstwo w spadku) może zarządzać firmą jeszcze dwa lata. Po tym okresie zarząd sukcesyjny wygasa.

O autorze

Robert Dudek

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach i o tym jak pracujemy? Serdecznie zapraszam do kontaktu! Napisz lub zadzwoń, a ja z przyjemnością odpowiem na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Robert Dudek
I co dalej?
Na to i na wiele innych pytań należy znaleźć odpowiedź aby w sposób odpowiedzialny zadbać o nową rzeczywistość powstałą po śmierci przedsiębiorcy. Napisz lub zadzwoń, chętnie odpowiem na pytania.

Zmiana otoczenia (związek małżeński, rozwód, narodziny, śmierć, nowa spółka, itp.) oraz przepisów prawa spadkowego, niosą za sobą konieczność weryfikacji już istniejących planów dziedziczenia i sporządzonych przez odpowiedzialnych przedsiębiorców testamentów.

Napisz lub zadzwoń, chętnie odpowiem na pytania.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *